κανθαρελλα

  • Μανιτάρια

Μανιτάρια Κανθαρέλλα – Cantharellus Cibarius

Μανιτάρια Κανθαρέλλα - Cantharellus Cibarius Cantharellus cibarius, κοινώς γνωστό ως Chanterelle ή Golden Chanterelle. Πυκνή και κρεατική σάρκα με υπέροχη…

4 έτη ago

This website uses cookies.