Μωβ κουνουπίδι

Μωβ κουνουπίδι Το κουνουπίδι δεν χρειάζεται να είναι αποκελιστικά λευκο!