Popcorn shoots

Popcorn shoots Τα Popcorn shoots είναι μικρού μεγέθους, μέσου μήκους 5-10 εκατοστών, και έχουν επιμήκη λεπτό φύλλα με ένα μικρό στέλεχος. Τα επίπεδη, λεπτά φύλλα είναι ευαίσθητα και έχουν ομαλές, ομοιόμορφες άκρες που συνδέονται σε ένα φωτεινό λευκό, κοκαλιάρικο στέλεχος. Τα φύλλα μπορούν να είναι ανοιχτό πράσινο ή λευκό έως κίτρινο, ανάλογα με την